სტუდენტთა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა - COVID 19

4 სექტემბერი 2020 წელი

ჩეხეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო კონკურსი

3 სექტემბერი 2020 წელი

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

3 სექტემბერი 2020 წელი

შიდა მობილობის განცხადების ნიმუში

17 აგვისტო 2020 წელი

ახალგაზრდული ფესტივალი

16 აგვისტო 2020 წელი

სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

3 აგვისტო 2020 წელი

ლაშქრობა

24 ივლისი 2020 წელი

შიდა მობილობა

24 ივლისი 2020 წელი

ახალგაზრდული ეკონომიკის სტიმულირების პროგრამა

16 ივლისი 2020 წელი

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დასაქმების პროგრამა

16 ივლისი 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი "სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტის" სადოქტორო პროგრამებზე

13 ივლისი 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი "ტალინის უნივერსიტეტის" სამაგისტრო პროგრამებზე

13 ივლისი 2020 წელი

საბაკალავლო და სამაგისტრო დაცვების განრიგი

6 ივლისი 2020 წელი

დამატებითი (განმეორებითი) გამოცდები

22 ივნისი 2020 წელი

ესსეების კონკურსი თემაზე: „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“

8 ივნისი 2020 წელი

დისტანციური სწავლების გამოცდილების კვლევა

5 ივნისი 2020 წელი

პრიორიტეტული პროგრამების კვლევა

3 ივნისი 2020 წელი

დასკვნითი გამოცდის ინსტრუქცია

30 მაისი 2020 წელი

MOODLE - ინსტრუქცია

28 მაისი 2020 წელი

განცხადება

27 მაისი 2020 წელი