ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის - შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესები

14 მაისი 2022 წელი

„ბსუ - ინტელექტუალური ვიქტორინა“

11 მაისი 2022 წელი

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები სტუდენტებისათვის

11 მაისი 2022 წელი

სტაჟირების პროგრამა "გახდი პროგრესის მასწავლებელი"

11 მაისი 2022 წელი

ბსუ-ს "სტუდენტური პროექტების" კონკურსი - 2022

10 მაისი 2022 წელი

გამოცხადდა ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

6 მაისი 2022 წელი

ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისთვის

5 მაისი 2022 წელი

„ბსუ - ინტელექტუალური ვიქტორინა“

5 მაისი 2022 წელი

„პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ - ბათუმის მერია

5 მაისი 2022 წელი

ფოტოგრაფიის მოყვარული ახალგაზრდებისთვის

3 მაისი 2022 წელი

სათავგადასავლო ლაშქრობა საქართველოში

3 მაისი 2022 წელი

ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა

2 მაისი 2022 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

2 მაისი 2022 წელი

იაპონიის მთავრობის 2023 წლის სტიპენდიები ( საბაკალავრო პროგრამა და მკვლევარის პროგრამა)

29 აპრილი 2022 წელი

ბსუ-ს სტუდენტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია - 2022

28 აპრილი 2022 წელი

სტუდენტური პროექტი „ლიტჰაიკერი 2022“

28 აპრილი 2022 წელი

საერთაშორისო კვლევა - „ევროსტუდენტი - VIII”

27 აპრილი 2022 წელი

„ბსუ - ინტელექტუალური ვიქტორინა“

27 აპრილი 2022 წელი

„ერაზმუს+“-ის გაცვლითი პროგრამა სტუდენტებისათვის, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის პორტუგალიაში

26 აპრილი 2022 წელი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო სახელობითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადდა კონკურსი

26 აპრილი 2022 წელი