სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსი - მერაბ დიასამიძე

E-mail: diasamidze.merab@bsu.edu.ge 

 

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი - ლაშა მიქელაძე

E-mail: lashamikeladze@bsu.edu.ge 

  

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ნათია ბერიძე

E-mail: beridze.natia@bsu.edu.ge 

 

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - გოჩა სურგულაძე

E-mail: gocha.surguladze@bsu.edu.ge

 

კულტურისა და სპორტის განყოფილების უფროსი - რევაზ ოკუჯავა

E-mail: Rezookujava@bsu.edu.ge 

 

კულტურისა და სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ბოჩია ზარანდია

E-mail: bochiazarandia@bsu.edu.ge

 

სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების მართვის განყოფილების უფროსი - ამირან შარაძე

E-mail: a.sharadze@bsu.edu.ge 

 

სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მაყვალა ჯაიანი

E-mail: makvala.jaiani@bsu.edu.ge

 

სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ნინო ოძელაშვლი

E-mail: nino.odzelashvili@bsu.edu.ge

 

სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - თამთა ქარცივაძე

E-mail: tamta.kartsivadze@bsu.edu.ge