ბსუ-ს სტუდენტური კაპელა

მუსიკალური ჯგუფი "ბსუ ბიგ -ბენდი"

თანამედროვე და სპორტული ცეკვების ჯგუფი

სტუდენტური დასი "თეატრონი"

გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი - "თირინი"

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ტბეთი“

სოციალური ცეკვები