ბსუ-ს სტუდენტური კაპელა

სოციალური ცეკვები

თანამედროვე და სპორტული ცეკვების ჯგუფი

სტუდენტური დასი "თეატრონი"

მუსიკალური ჯგუფი "ბსუ ბიგ -ბენდი"

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ტბეთი“

გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი - "თირინი"

სოციალური ცეკვები ყველასათვის !

თანამედროვე და სპორტული ცეკვების ჯგუფი

გოგონათა ხალხური სიმღერის ანსამბლი - თირინი

სტუდენტური დასი - თეატრონი

მუსიკალური ჯგუფი "ბსუ ბენდი"

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ტბეთი“