სტუდენტური თეატრი ,,თეატრონი“

მუსიკალური ბსუ ბენდი “OFF SIDE”

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ტბეთი“

გოგონათა და ვაჟთა ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი „თირინი“

თანამედროვე საესტრადო-ვოკალური სიმღერის ჯგუფი

ბსუ-ს სტუდენტური კაპელა

თანამედროვე და სპორტული ცეკვების ჯგუფი

სოციალური ცეკვები