აქტიური სტუდენტის რეგისტრაცია პორტალზე

მიუთითეთ თქვენი (სტუდენტის) თერთმეტნიშნა პირადი ნომერი
 

ბსუ-ს კურსდამთავრებულის რეგისტრაცია პორტალზე

მიუთითეთ თქვენი (კურსდამთავრებულის) თერთმეტნიშნა პირადი ნომერი
 

დამსაქმებლის რეგისტრაცია პორტალზე

მიუთითეთ ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი
მიუთითეთ თქვენი კომპანიის დასახელება
მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი
მიუთითეთ თქვენი კომპანიის ხელმძღვანელი
მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტა
მიუთითეთ თქვენი კომპანიის ვებ-გვერდი