7042

81% Complete (success)

4592

57% Complete (success)

132

81% Complete (success)

სასტიპენდიო კონკურსი - სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით

21 სექტემბერი 2020 წელი

განცხადება

14 სექტემბერი 2020 წელი

აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 2020-2021 სასწავლო წელი

11 სექტემბერი 2020 წელი

სტუდენტთა დაფინანსება სოციალური პროგრამის ფარგლებში

4 სექტემბერი 2020 წელი