9430

87% Complete (success)

7150

68% Complete (success)

191

100% Complete (success)

ბსუ-ს სასწავლო სოციალური პროგრამის ''შეღავათები სწავლის საფასურში'' - 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის კონკურსის შედეგები

25 ნოემბერი 2022 წელი

"პროგრამირების ქსელი აჭარაში"

24 ნოემბერი 2022 წელი

თსუ -ს ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდსციპლინური სიმპოზიუმი

24 ნოემბერი 2022 წელი

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სტუდენტებისთვის აცხადებს კონკურსს სასწავლო პროგრამაზე: ,,ფინანსების მართვის პრინციპები კერძო სექტორში''

24 ნოემბერი 2022 წელი

"Summer Work & Travel"

22 ნოემბერი 2022 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი უნგრეთში სწავლის მსურველთათვის

21 ნოემბერი 2022 წელი

GSAC-სა და GEOCASE-ის საჯარო შეხვედრა პროექტ "ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმის" თაობაზე

18 ნოემბერი 2022 წელი

სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი - MSCA4Ukraine

18 ნოემბერი 2022 წელი