7484

82% Complete (success)

4616

58% Complete (success)

132

81% Complete (success)

განმეორებითი გამოცდები - 2021

24 ივლისი 2021 წელი

ბსუ-ს 2021 წლის სტუდენტური კონფერენციის შედეგები

26 ივნისი 2021 წელი

დასკვნითი გამოცდების ინსტრუქცია - 2021

17 ივნისი 2021 წელი

ზეპირი გამოცდების განრიგი

17 ივნისი 2021 წელი