7484

82% Complete (success)

4616

58% Complete (success)

132

81% Complete (success)

დასკვნითი გამოცდების ინსტრუქცია - 2021

17 ივნისი 2021 წელი

ზეპირი გამოცდების განრიგი

17 ივნისი 2021 წელი

PDF ფაილის ზომის (მეგაბაიტების) შემცირება

16 ივნისი 2021 წელი

AnyDesk - ტექნიკური დახმარება

16 ივნისი 2021 წელი