6653

79% Complete (success)

3524

50% Complete (success)

124

84% Complete (success)

ვიდეო კონსულტაციის (ZOOM) ინსტრუქცია

1 აპრილი 2020 წელი

სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში

25 მარტი 2020 წელი

განცხადება

24 მარტი 2020 წელი

ელექტრონული სწავლების ინსტრუქცია

16 მარტი 2020 წელი