6685

79% Complete (success)

3548

51% Complete (success)

126

83% Complete (success)

საბაკალავლო და სამაგისტრო დაცვების განრიგი

6 ივლისი 2020 წელი

დამატებითი (განმეორებითი) გამოცდები

22 ივნისი 2020 წელი

PDF ფაილის ზომის (მეგაბაიტების) შემცირება ონლაინ

9 ივნისი 2020 წელი

ესსეების კონკურსი თემაზე: „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“

8 ივნისი 2020 წელი