6674

79% Complete (success)

3540

51% Complete (success)

125

83% Complete (success)

განცხადება

27 მაისი 2020 წელი

ესეების (ნარკვევების) და კვლევითი პროექტების კონკურსი

27 მაისი 2020 წელი

განცხადება

21 მაისი 2020 წელი

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჰარმონიული თანაცხოვრება მრავალფეროვან გარემოში“

19 მაისი 2020 წელი