5703

76% Complete (success)

4559

57% Complete (success)

126

82% Complete (success)

სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

3 აგვისტო 2020 წელი

ლაშქრობა

24 ივლისი 2020 წელი

შიდა მობილობა

24 ივლისი 2020 წელი

ახალგაზრდული ეკონომიკის სტიმულირების პროგრამა

16 ივლისი 2020 წელი