8351

85% Complete (success)

6002

64% Complete (success)

170

100% Complete (success)

ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის - შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესები

14 მაისი 2022 წელი

„ბსუ - ინტელექტუალური ვიქტორინა“

11 მაისი 2022 წელი

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები სტუდენტებისათვის

11 მაისი 2022 წელი

სტაჟირების პროგრამა "გახდი პროგრესის მასწავლებელი"

11 მაისი 2022 წელი

ბსუ-ს "სტუდენტური პროექტების" კონკურსი - 2022

10 მაისი 2022 წელი

გამოცხადდა ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

6 მაისი 2022 წელი

ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისთვის

5 მაისი 2022 წელი

„ბსუ - ინტელექტუალური ვიქტორინა“

5 მაისი 2022 წელი