8351

84% Complete (success)

5881

64% Complete (success)

132

81% Complete (success)

გამოცხადდა 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის საფაკულტეტო სახელობითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსი

29 ნოემბერი 2021 წელი

კინოჩვენება ბსუ-ს კინომოყვარულთა კლუბში

28 ნოემბერი 2021 წელი

ბსუ-ს "ინტელექტუალური ვიქტორინა"

28 ნოემბერი 2021 წელი

სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში

26 ნოემბერი 2021 წელი

ELSA TRAINEESHIPS - სამართლებრივი სტაჟირებები ევროპაში!

25 ნოემბერი 2021 წელი

ესეების ჩემპიონატი თემაზე: „პირადი ცხოვრების უფლება ციფრულ სამყაროში“

25 ნოემბერი 2021 წელი

ესეების კონკურსი, თემაზე: - "საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია"

17 ნოემბერი 2021 წელი

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (EECMD) აცხადებს აპლიკაციების მიღებას

16 ნოემბერი 2021 წელი