7484

82% Complete (success)

4616

58% Complete (success)

132

81% Complete (success)

განცხადება სასწავლო პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით

26 თებერვალი 2021 წელი

სტუდენტთა დახმარების პროგრამა - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

25 თებერვალი 2021 წელი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი აანონსებს სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა - 2021

25 თებერვალი 2021 წელი

საქართველოში დასაქმების ონლაინ ფესტივალი ტარდება

25 თებერვალი 2021 წელი