7484

82% Complete (success)

4615

58% Complete (success)

132

81% Complete (success)

შუალედური გამოცდის ინსტრუქცია

23 ნოემბერი 2020 წელი

AnyDesk - ტექნიკური დახმარება

20 ნოემბერი 2020 წელი

PDF ფაილის ზომის (მეგაბაიტების) შემცირება ონლაინ

20 ნოემბერი 2020 წელი

მედიაწიგნიერების კონკურსი - „ნამდვილი თუ მოგონილი?!“

19 ნოემბერი 2020 წელი