8232

84% Complete (success)

5868

64% Complete (success)

132

81% Complete (success)

სტუდენტთა დაფინანსების სოციალური პროგრამა მაგისტრანტებისათვის

19 October 2021 Year

სტუდენტთა დაფინანსების სოციალური პროგრამა ბაკალავრებისათვის

30 September 2021 Year

ორგანიზაცია - სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეხვედრა სტუდენტებთან

24 September 2021 Year

საინფორმაციო შეხვედრა - პროექტი „შენი იდეა ბათუმს“

23 September 2021 Year