8545

95% Complete (success)

7206

68% Complete (success)

192

100% Complete (success)

ბსუ-ს 2022-2023 სასწავლო წლის "სტუდენტური პროექტების" კონკურსი

23 January 2023 Year

საერთო საუნივერსიტეტო კითხვარი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

23 January 2023 Year

USAID YES-Georgia ახალგაზრდების და ქალთა მეწარმეობის მხარდაჭერა

18 January 2023 Year

დაიწყო აპლიკაციების მიღება 2023-2024 წლის შემოდგომა/გაზაფხულის პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაზე (PFP)

30 December 2022 Year

გამოცხადდა კონკურსი "World House" პროგრამაში მონაწილეთა შესარჩევად.

29 December 2022 Year

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

28 December 2022 Year

ჟან მონეს სტუდენტური კონფერენცია 2023

26 December 2022 Year

ანაზღაურებადი საზაფხულო სტუდენტური სტაჟირება იტალიაში

23 December 2022 Year