გერმანული ენის მცოდნე სტუდენტების საყურადღებოდ

24 ოქტომბერი 2020 წელი

DAAD-ის ვირტუალური საგანმანათლებლო გამოფენა

12 ოქტომბერი 2020 წელი

DAAD-ის სტიპენდიების საინფორმაციო შეხვედრა

12 ოქტომბერი 2020 წელი

შუალედური გამოცდების ინსტრუქცია - პროფესორ-მასწავლებელთათვის

11 ოქტომბერი 2020 წელი

მაგისტრანტთა საყურადღებოთ - სტუდენტთა დაფინანსების სოციალური პროგრამა

11 ოქტომბერი 2020 წელი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა საყურადღებოდ!

9 ოქტომბერი 2020 წელი

განცხადება

8 ოქტომბერი 2020 წელი

კონკურსი: გახდი თანასწორობის ელჩი

26 სექტემბერი 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი - სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით

21 სექტემბერი 2020 წელი

განცხადება

14 სექტემბერი 2020 წელი

აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 2020-2021 სასწავლო წელი

11 სექტემბერი 2020 წელი

სტუდენტთა დაფინანსება სოციალური პროგრამის ფარგლებში

4 სექტემბერი 2020 წელი

სტუდენტთა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა - COVID 19

4 სექტემბერი 2020 წელი

ჩეხეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო კონკურსი

3 სექტემბერი 2020 წელი

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

3 სექტემბერი 2020 წელი

შიდა მობილობის განცხადების ნიმუში

17 აგვისტო 2020 წელი

ახალგაზრდული ფესტივალი

16 აგვისტო 2020 წელი

სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

3 აგვისტო 2020 წელი

ლაშქრობა

24 ივლისი 2020 წელი

შიდა მობილობა

24 ივლისი 2020 წელი