ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - პროექტი სტუდენტებისთვის

2 მაისი 2023 წელი

სტუდენტური პროექტის "გარემოს დაცვითი ახალგაზრდული სამიტი"-ს ორგანიზატორთა რეგისტრაცია დაიწყო

1 მაისი 2023 წელი

სტაჟირება სსიპ - შემოსავლების სამსახურში

1 მაისი 2023 წელი

ELSA TRAINEESHIPS - სამართლებრივი სტაჟირებები ევროპაში იურისტებისთვის!

30 აპრილი 2023 წელი

„სტაჟირებისა და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის“

27 აპრილი 2023 წელი

დასაქმების ფორუმი

25 აპრილი 2023 წელი

ბსუ-ს სასწავლო სოციალური პროგრამის ''შეღავათები სწავლის საფასურში'' - 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კონკურსის შედეგები

24 აპრილი 2023 წელი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების განრიგი

21 აპრილი 2023 წელი

სტუდენტური კონფერენცია „ტყის მდგრადი მართვა, ტყეზე ზეწოლის შემცირების შესაძლებლობები და არსებული გამოწვევები“

20 აპრილი 2023 წელი

ბსუ-ს სტუდენტური თეატრი ,,თეატრონი'' აცხადებს სტუდენტთა მიღებას

19 აპრილი 2023 წელი

სტაჟირება ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტში

19 აპრილი 2023 წელი

საკონსულტაციო შეხვედრა ელისაბედ ორბელიანის სახელობის სტუდენტური თარგმანის კონკურსთან დაკავშირებით

18 აპრილი 2023 წელი

ალტე უნივერსიტეტის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

18 აპრილი 2023 წელი

განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა

18 აპრილი 2023 წელი

სტაჟირება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში

11 აპრილი 2023 წელი

2023 წლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე რეგისტრაცია დაიწყო

11 აპრილი 2023 წელი

,,ბსუ-ს სტუდენტური დღეები 2023’’

5 აპრილი 2023 წელი

ბსუ-ს მოხალისეთა კლუბი - BSU VOLUNTEER CLUB

4 აპრილი 2023 წელი

ახალგაზრდული ფორუმი თემაზე: ,,ახალგაზრდები სოფლის განვითარებისთვის"

4 აპრილი 2023 წელი

ბსუ-ს 2023 წლის სტუდენტური კონფერენციის საინფორმაციო კვირეული

4 აპრილი 2023 წელი