საკვანძო კომპეტენციების სასწავლო პროგრამის ონლაინ ტრენინგ- კურსები

18 სექტემბერი 2021 წელი

,,წიგნების თაროს” მე-7 სტუდენტურ სეზონი

17 სექტემბერი 2021 წელი

ბათუმის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტისა და საქმოქმედო გეგმის შემუშავება

11 სექტემბერი 2021 წელი

„ერაზმუს+“-ის გაცვლითი პროგრამების კონკურსი

6 სექტემბერი 2021 წელი

“წიგნების თაროს” მე-7 სტუდენტური სეზონი

6 სექტემბერი 2021 წელი

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

1 სექტემბერი 2021 წელი

აჭარის განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

31 აგვისტო 2021 წელი

დაიწყო შიდა და გარე მობილობა

15 აგვისტო 2021 წელი

ჟან მონეს საზაფხულო სკოლა

15 აგვისტო 2021 წელი

მოკლევადიან ტრენინგ კურსები სამუშაოს მაძიებლებისთვის

8 აგვისტო 2021 წელი

განმეორებითი გამოცდები - 2021

24 ივლისი 2021 წელი

ბსუ-ს 2021 წლის სტუდენტური კონფერენციის შედეგები

26 ივნისი 2021 წელი

დასკვნითი გამოცდების ინსტრუქცია - 2021

17 ივნისი 2021 წელი

ზეპირი გამოცდების განრიგი

17 ივნისი 2021 წელი

PDF ფაილის ზომის (მეგაბაიტების) შემცირება

16 ივნისი 2021 წელი

MOODLE-ის ინსტრუქცია

16 ივნისი 2021 წელი

AnyDesk - ტექნიკური დახმარება

16 ივნისი 2021 წელი

მედიცინის, ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და მშენებლობა -ინჟინერიის მიმართულების სტუდენტთა საყურადღბოდ!

16 ივნისი 2021 წელი

განცხადება

15 ივნისი 2021 წელი

დასკვნითი გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია - აკადემიური პერსონალი

15 ივნისი 2021 წელი