ესეების (ნარკვევების) და კვლევითი პროექტების კონკურსი

27 მაისი 2020 წელი

განცხადება

21 მაისი 2020 წელი

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჰარმონიული თანაცხოვრება მრავალფეროვან გარემოში“

19 მაისი 2020 წელი

შემეცნებითი სტუდენტური კონკურსი “ლიტჰაიკერი“

7 მაისი 2020 წელი

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები

4 მაისი 2020 წელი

კორონავირუსის პანდემია და მისი გავლენა გლობალურ ეკონომიკაზე

4 მაისი 2020 წელი

დასკვნითი გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია - 2020

3 მაისი 2020 წელი

განმეორებითი შუალედური გამოცდები

26 აპრილი 2020 წელი

შუალედური გამოცდები - 2020

24 აპრილი 2020 წელი

STOP COVID აპლიკაცია

17 აპრილი 2020 წელი

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

7 აპრილი 2020 წელი

სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში

6 აპრილი 2020 წელი

შუალედური გამოცდების ცხრილი - 2020

6 აპრილი 2020 წელი

პერსონალური უნარების განვითარების 8 გზა

5 აპრილი 2020 წელი

ვიდეო კონსულტაციის (ZOOM) ინსტრუქცია

1 აპრილი 2020 წელი

სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში

25 მარტი 2020 წელი

განცხადება

24 მარტი 2020 წელი

ელექტრონული სწავლების ინსტრუქცია

16 მარტი 2020 წელი

სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით

12 მარტი 2020 წელი

„ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“ - 2020

5 მარტი 2020 წელი