საქპატენტი: IP კურსი უფასოდ, ქართულ ენაზე - რეგისტრაცია გაიხსნა

20 თებერვალი 2020 წელი

სტუდენტური პროექტის "გადააზრების კრიტიკული ზღვარის" ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი

20 თებერვალი 2020 წელი

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამა „სწავლა საზღვარგარეთ“

18 თებერვალი 2020 წელი

აზერბაიჯანის დიპლომატიური აკადემიის საერთაშორისო სტიპენდიები

18 თებერვალი 2020 წელი

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI-ის სტიპენდია და კვლევის გრანტი 2020!

18 თებერვალი 2020 წელი

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის პროგრამა

17 თებერვალი 2020 წელი

სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი იურიდიულ დეპარტამენტში

14 თებერვალი 2020 წელი

მწვანე სტიპენდია - CENN

11 თებერვალი 2020 წელი

ჩეხეთის სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის

7 თებერვალი 2020 წელი

ICAMES 2020 - საინჟინრო პროექტების კონკურსი

6 თებერვალი 2020 წელი

ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები სტუდენტებისთვის და აკადემიური პერსონალისთვის

5 თებერვალი 2020 წელი

2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები

5 თებერვალი 2020 წელი

სიმპოზიუმი ბიოლოგიის სტუდენტებისთვის SymBioSE-2020

5 თებერვალი 2020 წელი

„თურქეთის სტიპენდიების“ პროგრამა

4 თებერვალი 2020 წელი

უცხოეთში სწავლის მსურველებისთვის სასტიპენდიო პროგრამებზე მიღება გამოცხადდა

3 თებერვალი 2020 წელი

სტაჟირება საზღვარგარეთ

3 თებერვალი 2020 წელი

როგორ მოვემზადო გასაუბრებისთვის?!

1 თებერვალი 2020 წელი

საერთაშორის პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა

31 იანვარი 2020 წელი

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის პროგრამა „კარიერული განვითარების მხარდაჭერა“

31 იანვარი 2020 წელი

სადოქტორო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები ჩეხეთში

28 იანვარი 2020 წელი