საერთაშორის პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა

31 January 2020 წელი

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის პროგრამა „კარიერული განვითარების მხარდაჭერა“

31 January 2020 წელი

სადოქტორო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები ჩეხეთში

28 January 2020 წელი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩების შესარჩევი კონკურსი სტუდენტებისთვის

17 January 2020 წელი

სტუდენტთა საყურადღებოდ! დაიწყო შიდა მობილობის პროცესი

14 January 2020 წელი

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები განისაზღვრა

8 January 2020 წელი

„უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა : კვალიფიკაციის ამაღლება

8 January 2020 წელი

„უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა : საჯარო ლექციების მოწყობა

8 January 2020 წელი

„უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა : კონფერენციის მოწყობა

8 January 2020 წელი

„უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა : სეზონური სკოლის ორგანიზება

8 January 2020 წელი

„უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამა : სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

8 January 2020 წელი

გამწვანების აქცია

28 December 2019 წელი

ახალგაზრდული ორგანიზაცია AIESEC საქართველო იწყებს წევრების მიღებას

27 December 2019 წელი

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს

26 December 2019 წელი

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის შემაჯამებელი შეხვედრა

25 December 2019 წელი

სტუდენტური პოსტერების კონკურსი პლაგიატის შესახებ

20 December 2019 წელი

წარმატების ფორმულა

19 December 2019 წელი

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს

13 December 2019 წელი

საჯარო ლექციათა ციკლი ევროსაბჭოს ფასეულოებებთან დაკავშირებით

12 December 2019 წელი

სემინარი თემაზე: „კომპიუტერული მოდელირების მათემატიკური საფუძვლები“

12 December 2019 წელი