2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ბსუ-ს სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის (სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის) ვადები

19 February 2024 წელი

სასტიპენდიო პროგრამა ინდონეზიაში 2024-2025 სასწავლო წლისათვის

19 February 2024 წელი

რუმინეთის სტიპენდია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

15 February 2024 წელი

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

14 February 2024 წელი

სამსაჯო სწავლების უფასო ერთ კვირიანი პროგრამა

14 February 2024 წელი

ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერის მიზნით საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა

14 February 2024 წელი

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის განმეორებითი გამოცდების განრიგი

9 February 2024 წელი

სტუდენტთა აგრარული სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა და აგრარული მეცნიერებები“

8 February 2024 წელი

დამატებითი კონკურსი 2023-2024 სასწავლო წლისათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად

5 February 2024 წელი

რა? სად? როდის?

2 February 2024 წელი

„ქართული ხელნაწერი“ - მე-7 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა

1 February 2024 წელი

ლატვიის უნივერსიტეტის სასტიპენდიო პროგრამა

30 January 2024 წელი

ბსუ-ში შიდა და გარე მობილობა დაიწყო!

27 January 2024 წელი

გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია

18 January 2024 წელი

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების განრიგი

18 January 2024 წელი

ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამა

16 January 2024 წელი

გამოცხადდა სასტიპენდიო პროგრამა France Excellence 2024-2025 საფრანგეთში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის

16 January 2024 წელი

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსება

15 January 2024 წელი

მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“

12 January 2024 წელი

თიბისი IT აკადემია - რეგისტრაცია ტესტირების ავტომატიზაციის (Test Automation) კურსზე

9 January 2024 წელი