დაიწყო შიდა და გარე მობილობა

15 August 2021 წელი

ჟან მონეს საზაფხულო სკოლა

15 August 2021 წელი

მოკლევადიან ტრენინგ კურსები სამუშაოს მაძიებლებისთვის

8 August 2021 წელი

განმეორებითი გამოცდები - 2021

24 July 2021 წელი

ბსუ-ს 2021 წლის სტუდენტური კონფერენციის შედეგები

26 June 2021 წელი

დასკვნითი გამოცდების ინსტრუქცია - 2021

17 June 2021 წელი

ზეპირი გამოცდების განრიგი

17 June 2021 წელი

PDF ფაილის ზომის (მეგაბაიტების) შემცირება

16 June 2021 წელი

MOODLE-ის ინსტრუქცია

16 June 2021 წელი

მედიცინის, ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და მშენებლობა -ინჟინერიის მიმართულების სტუდენტთა საყურადღბოდ!

16 June 2021 წელი

განცხადება

15 June 2021 წელი

დასკვნითი გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია - აკადემიური პერსონალი

15 June 2021 წელი

სტუდენტური კონფერენცია 2021

15 June 2021 წელი

ბსუ-ში დასკვნითი გამოცდები ონლაინ რეჟიმში ჩატარდება

12 June 2021 წელი

საერთაშორისო ურთიერთობების/ ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ

11 June 2021 წელი

სტუდენტთა ლიტერატურულ-პუბლიცისტური კრებულის ,,დებიუტის” V გამოცემისთვის ნაწარმოებების მიღება დაიწყო

11 June 2021 წელი

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე მიღება დაიწყო

9 June 2021 წელი

UNESCO მესამედ აცხადებს ფოტოკონკურსს „ახალგაზრდების თვალით დანახული აბრეშუმის გზა“

8 June 2021 წელი

საჯარო ლექცია, თემაზე: მოქმედებები ვიდრე სიტყვები ლურჯი ეკონომიკისთვის შავი ზღვის რეგიონში”

3 June 2021 წელი

მწვანე ეკონომიკის ონლაინ სასერტიფიკატო კურსი

2 June 2021 წელი