სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით

2 March 2020 წელი

რეზიუმე

2 March 2020 წელი

სტაჟირების ეროვნული პროგრამა

1 March 2020 წელი

რა არის კორონავირუსი და როგორ ავიცილოთ ვირუსი თავიდან?!

29 February 2020 წელი

სტუდენტთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში კონკურსი გამოცხადდა

28 February 2020 წელი

ბულგარული არქიტექტურა - ისტორია და ტრადიციები

25 February 2020 წელი

საქპატენტი: IP კურსი უფასოდ, ქართულ ენაზე - რეგისტრაცია გაიხსნა

20 February 2020 წელი

სტუდენტური პროექტის "გადააზრების კრიტიკული ზღვარის" ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი

20 February 2020 წელი

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამა „სწავლა საზღვარგარეთ“

18 February 2020 წელი

აზერბაიჯანის დიპლომატიური აკადემიის საერთაშორისო სტიპენდიები

18 February 2020 წელი

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI-ის სტიპენდია და კვლევის გრანტი 2020!

18 February 2020 წელი

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის პროგრამა

17 February 2020 წელი

სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი იურიდიულ დეპარტამენტში

14 February 2020 წელი

მწვანე სტიპენდია - CENN

11 February 2020 წელი

ჩეხეთის სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის

7 February 2020 წელი

ICAMES 2020 - საინჟინრო პროექტების კონკურსი

6 February 2020 წელი

ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები სტუდენტებისთვის და აკადემიური პერსონალისთვის

5 February 2020 წელი

2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები

5 February 2020 წელი

სიმპოზიუმი ბიოლოგიის სტუდენტებისთვის SymBioSE-2020

5 February 2020 წელი

„თურქეთის სტიპენდიების“ პროგრამა

4 February 2020 წელი