სტუდენტთა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა - COVID 19

4 September 2020 წელი

ჩეხეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო კონკურსი

3 September 2020 წელი

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

3 September 2020 წელი

შიდა მობილობის განცხადების ნიმუში

17 August 2020 წელი

ახალგაზრდული ფესტივალი

16 August 2020 წელი

სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

3 August 2020 წელი

ლაშქრობა

24 July 2020 წელი

შიდა მობილობა

24 July 2020 წელი

ახალგაზრდული ეკონომიკის სტიმულირების პროგრამა

16 July 2020 წელი

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დასაქმების პროგრამა

16 July 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი "სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტის" სადოქტორო პროგრამებზე

13 July 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი "ტალინის უნივერსიტეტის" სამაგისტრო პროგრამებზე

13 July 2020 წელი

საბაკალავლო და სამაგისტრო დაცვების განრიგი

6 July 2020 წელი

დამატებითი (განმეორებითი) გამოცდები

22 June 2020 წელი

ესსეების კონკურსი თემაზე: „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“

8 June 2020 წელი

დისტანციური სწავლების გამოცდილების კვლევა

5 June 2020 წელი

პრიორიტეტული პროგრამების კვლევა

3 June 2020 წელი

დასკვნითი გამოცდის ინსტრუქცია

30 May 2020 წელი

MOODLE - ინსტრუქცია

28 May 2020 წელი

განცხადება

27 May 2020 წელი