შუალედური გამოცდების ინსტრუქცია - პროფესორ-მასწავლებელთათვის

11 ოქტომბერი 2020 წელი

მაგისტრანტთა საყურადღებოთ - სტუდენტთა დაფინანსების სოციალური პროგრამა

11 ოქტომბერი 2020 წელი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა საყურადღებოდ!

9 ოქტომბერი 2020 წელი

განცხადება

8 ოქტომბერი 2020 წელი

კონკურსი: გახდი თანასწორობის ელჩი

26 სექტემბერი 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი - სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით

21 სექტემბერი 2020 წელი

განცხადება

14 სექტემბერი 2020 წელი

აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 2020-2021 სასწავლო წელი

11 სექტემბერი 2020 წელი

სტუდენტთა დაფინანსება სოციალური პროგრამის ფარგლებში

4 სექტემბერი 2020 წელი

სტუდენტთა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა - COVID 19

4 სექტემბერი 2020 წელი

ჩეხეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო კონკურსი

3 სექტემბერი 2020 წელი

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

3 სექტემბერი 2020 წელი

შიდა მობილობის განცხადების ნიმუში

17 აგვისტო 2020 წელი

ახალგაზრდული ფესტივალი

16 აგვისტო 2020 წელი

სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

3 აგვისტო 2020 წელი

ლაშქრობა

24 ივლისი 2020 წელი

შიდა მობილობა

24 ივლისი 2020 წელი

ახალგაზრდული ეკონომიკის სტიმულირების პროგრამა

16 ივლისი 2020 წელი

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დასაქმების პროგრამა

16 ივლისი 2020 წელი

სასტიპენდიო კონკურსი "სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტის" სადოქტორო პროგრამებზე

13 ივლისი 2020 წელი